Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie kontroli z usuwaniem usterek instalacji elektrycznych

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ogłasza sprzedaż rzeczy ruchomych określonych w poniższym zestawieniu.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę pionów i poziomów elektrycznych

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na remont klatek schodowych.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę poziomów zimnej wody

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku sprzeda drzwi oraz okna

Czytaj więcej

SPRZEDAŻ DWÓCH OSTATNICH GARAŻY NA OSIEDLU „POŁUDNIE”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” oferuje do sprzedaży garaże wolnostojące, parterowe, o pow. 20,56 m2 (6,21 m x 3,31 m) z bardzo wygodnym wjazdem, zlokalizowane przy ul. Popiełuszki 1D.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na świadczenie usług kominiarskich w zasobach spółdzielni.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza konkurs ofert na wykonanie poszczególnych robót

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza nabór ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku informuje, że poszukuje pracownika do pracy

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku przy ul. Klonowej 5 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza konkurs ofert na usługę kompleksowego zmycia elewacji.

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wymianę drzwi

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wymianę poziomów zimnej wody

Czytaj więcej