Zarząd

Prezes Spółdzielni

 mgr inż. Piotr Iwan

licencja zarządcy nieruchomościami nr 12145

 

Z-ca Prezesa d/s Technicznych

 mgr Witold Litwin

licencja zarządcy nieruchomościami 8769
 
Członek Zarządu

 mgr Agata Kowalska (Główny Księgowy)

 

 

 

  Podstawa działalności

Działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku realizowana jest w oparciu o postanowienia statutu, ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995r. nr 54, poz.288 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 125, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz regulaminy wewnętrzne.

 

SKŁADY  ZARZĄDÓW  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „METALOWIEC” W  KRAŚNIKU
 
 
1. Reszelski Tadeusz Prezes Zarządu (od 09.05.1959 r. do 11.07.1960 r.)  14 miesięcy
2. Bieniek Władysław Z-ca Prezesa  
3. Wójtowicz Stanisław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wójcik Eugeniusz
 
1. Grabowski Wojciech Prezes Zarządu (od 13.07.1960 r. do 23.02.1961 r.) – 8 miesięcy
2. Wójcik Eugeniusz Z-ca Prezesa  
3. Zboch Czesław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sapuła Bogdan
 
1. Grabowski Wojciech Prezes Zarządu (od 25.02.1961 r. do 03.04.1962 r.) – 1 miesiąc
2. Wójcik Eugeniusz Z-ca Prezesa  
3. Dębicki Wiesław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sapuła Bogdan
 
1. Sapuła Bogdan Prezes Zarządu (od 11.04.1962 r. do 11.02.1963 r.) – 10 miesięcy
2. Wójcik Eugeniusz Z-ca Prezesa  
3. Dębicki Wiesław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sobieszczański Klemens
 
1. Szewczyk Tadeusz Prezes Zarządu (od 14.02.1963 r. do 17.06.1973 r.) – 112 miesięcy
2. Piech Bolesław Członek  
3. Adamczyk Marian Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Kruszyński Roman, Mazur Bronisław
 
1. Szewczyk Tadeusz Prezes Zarządu  
2. Zarzeczny Józef Członek  
3. Wójcik Zygmunt Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mazur Bronisław, Głowacki Józef
 
1. Szewczyk Tadeusz Prezes Zarządu  
2. Zarzeczny Józef Członek  
3. Zmorczyński Tadeusz Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej –  Głowacki Józef
 
1. Zmorczyński Tadeusz Prezes Zarządu (od 19.06.1973 r. do 30.08.1975 r.) – 26 miesięcy
2. Hałabiś  Wiesław Z-ca Prezesa  
3. Zarzeczny Józef Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dubil Stanisław, Mazur Lucjan, Drozd Józef
 
1. Zmorczyński Tadeusz Prezes Zarządu  
2. Stępień Leszek Z-ca Prezesa  
3. Zarzeczny Józef Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dubil Stanisław, Mazur Lucjan, Drozd Józef
 
1. Wiśniewski Władysław Prezes Zarządu (od 01.09.1976 r. do 07.11.1983 r.) – 74 miesiące
2. Stępień Leszek Z-ca Prezesa  
3. Zarzeczny Józef Członek  
4. Osiak Stanisława Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Drozd Józef
 
1. Wiśniewski Władysław Prezes Zarządu  
2. Stępień Leszek Z-ca Prezesa  
3. Zarzeczny Józef Członek  
4. Zboch Czesław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Drozd Józef, Lewandowski Witold
 
1. Balawender Czesław Prezes Zarządu (od 08.12.1983r. do 30.04.1986 r.) – 26 miesięcy
2. Stępień Leszek Z- ca Prezesa  
3. Zboch Czesław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Drozd Józef
 
1. Balawender Czesław Prezes Zarządu  
2. Stępień Leszek Z- ca Prezesa  
3. Wierzbowski Władysław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Drozd Józef
 
1. Balawender Czesław Prezes Zarządu  
2. Markowski Andrzej Z-ca Prezesa (od 10.06.1985 r. do 30.06.1986 r.) – 12 miesięcy
3. Wierzbowski Władysław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Drozd Józef, Drobek Alina
 
1. Markowski Andrzej p.o.  Prezesa Zarządu  
2. Wierzbowski Władysław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Drobek Alina
 
1. Bykowski Zdzisław Prezes Zarządu (od 16.07.1986 r. do 31.01.1990 r.) – 53 miesiące
2. Jasiński Jerzy Z-ca Prezesa  
3. Wierzbowski Władysław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej –  Drobek Alina, Muszyński Leszek
 
1. Bykowski Zdzisław Prezes Zarządu  
2. Jasiński Jerzy Z-ca Prezesa  
3. Łaska Alicja Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej –  Muszyński Leszek
 
1. Tomaszewski Krzysztof Prezes Zarządu (od 01.04.1990 r. do 04.07.1996 r.) – 50 miesięcy
2. Zbytniewski Bogusław Z-ca Prezesa  
3. Trojanowski Mieczysław Członek  
4. Tomaszewska Krystyna Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Posyniak Kazimierz, Krzemieniowski Roman, Zmorczyński Tadeusz
 
1. Tomaszewski Krzysztof Prezes Zarządu  
2. Zbytniewski Bogusław Z-ca Prezesa  
3. Tomaszewska Krystyna Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zmorczyński Tadeusz
 
1. Tomaszewski Krzysztof Prezes Zarządu  
2. Śliwka Eugeniusz Z-ca Prezesa  
3. Świderski Stanisław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zmorczyński Tadeusz
 
1. Wiśniewski Władysław p.o. Prezesa Zarządu (od 05.07.1996 r. do 02.10.1996 r.) – 3 miesiące
2. Śliwka Eugeniusz Z-ca Prezesa  
3. Łazarz Mieczysław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej –  Walczuk Andrzej
 
1. Ofczarski Ireneusz Prezes Zarządu (od 03.10.1996 r.)
2. Boś Andrzej Z-ca Prezesa  
3. Wiśniewski Władysław Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Walczuk Andrzej
 
1. Ofczarski Ireneusz Prezes Zarządu (do 29.01.1998 r.) – 16 miesięcy
2. Szwed Małgorzata Z-ca Prezesa (od 16.09.1997 r.)
3. Lisek Dariusz Członek (od 15.08.1997 r.)
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wiśniewski Władysław
 
1. Różycki Ryszard Prezes Zarządu (od 14.05.1998 r. do 30.04.1999 r.) – 11 miesięcy
2. Szwed Małgorzata Z-ca Prezesa  
3. Lisek Dariusz Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wiśniewski Władysław, Kręć Alfred
 
1. Iwan Piotr Prezes Zarządu (od 01.08.1999 r.)
2. Szwed Małgorzata Z- ca Prezesa  
3. Lisek Dariusz Członek (do 31.12.2006 r.) – 114 miesięcy
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Kręć Alfred, Dziegdziarz Janusz, Chojnowski Grzegorz
 
1. Iwan Piotr Prezes Zarządu  
2. Szwed Małgorzata Z-ca Prezesa (do 30.08.2021 r.) - 289 miesięcy
3. Kowalska Agata Członek (od 01.01.2007 r.)
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Chojnowski Grzegorz, Dziegdziarz Janusz
 
1. Iwan Piotr Prezes Zarządu  
2. Witold Litwin Z-ca Prezesa (od 01.09.2021 r.)
3. Kowalska Agata Członek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dziegdziarz Janusz, Cis Andrzej