Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

Kraśnik dnia 2023-09-21

 

 
 
OGŁOSZENIE

 

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg  na wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

 

  1. Przegląd musi być wykonany zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane.
  2. Ilość lokali objętych przeglądem ok. 3000, umowa obejmować będzie 3 kolejne okresy roczne.
  3. Składanie ofert do dnia 05-10-2023 do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 14.00.
  4. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 lub pod nr telefonu 81 825 36 20, 81 825 36 26.

Dokumenty do pobrania