Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na następujące roboty remontowe:

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

Czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa “METALOWIEC” w Kraśniku zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: Budowa parkingów (5 i 7 miejsc ) na osiedlu WIDOK II w Kraśniku

Czytaj więcej

Ogłoszenie - Przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych OZE

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku przy ul. Klonowej 5 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 149/45 o powierzchni 0,0109 ha, położonej przy Al. Niepodległości 21, obręb Północ, mia

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2023 roku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok 2024

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku informuje, iż posiada na sprzedaż używany garaż typu blaszak

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza sprzedaż opraw parkowych używanych w zasobach Spółdzielni.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia : „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 9, Osiedle WIDOK II, w Kraśniku”.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie: Dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne 2023

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, pełnych wiary i miłości, Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

Czytaj więcej

Konkurs Ofert na zmycie i odglonowanie elewacji.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac instalacyjnych

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na opracowanie charakterystyki energetycznej budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę pionów i poziomów elektrycznych

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę drzwi.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej