Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na Dostawę i wymianę wodomierzy

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na Dostawę i wymianę wodomierzy oraz podzielników kosztów w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej  „Metalowiec” w Kraśniku.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 02.02.2024r. do godz. 9:30

  • Otwarcie ofert w dniu 02.2024r o godz. 10:30

  • Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, tel. 081 825 36 20,    081 825 36 26.

Dokumentacja do przetargu