Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku przy ul. Klonowej 5 ogłasza, że posiada na sprzedaż 3 miejsca parkingowe

Kraśnik, dnia 1 lutego 2024 r.


OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku przy ul. Klonowej 5 ogłasza, że posiada na sprzedaż 3 miejsca parkingowe, zlokalizowane na działce nr ewid. 224/6 na osiedlu „Widok II” – między ul. Wyszyńskiego 19, a ul. Popiełuszki 13 (lokalizacja miejsc oznaczona czerwoną ramką na zdjęciu poniżej). Cena za 1 miejsce parkingowe wynosi 25 000, 00 zł netto + VAT (23%). Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie (081) 825-36-14.