Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na roboty remontowe

Kraśnik dnia 2024-01-22

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na następujące roboty remontowe:

 

  1. Remont instalacji elektrycznej na kl. II i III wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych II i III w budynku położonym w Kraśniku przy Al. Niepodległości 28.

  2. Remont instalacji elektrycznej na kl. II i III wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych II i III w budynku położonym w Kraśniku przy ul. H. Dekutowskiego 2.

  3. Remont instalacji elektrycznej na kl. I i II wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych I i II w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 3.

  4. Remont instalacji elektrycznej na kl. I wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całej klatki schodowej w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 7.

  5. Remont instalacji elektrycznej na kl. I wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całej klatki schodowej w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 9.

  6. Remont instalacji elektrycznej w piwnicach budynku położonego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 24.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne roboty elektryczne lub wyłącznie na remont klatek po robotach).

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont instalacji elektrycznych i klatek schodowych w budynkach SM Metalowiec w 2024 r.”

Termin składania ofert 02.02.2024r. do godz. 9.45.

  • Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10.15.

  • Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni nr 3, tel. 818253620, 818253625, mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl

 

Dokumentacja do pobrania