Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych

Kraśnik, dnia 2024-04-05

 

OGŁOSZENIE

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych w zakresie docieplenia oraz malowania i mycia ścian zewnętrznych w budynkach wielorodzinnych.

 - Otwarcie ofert w dniu 18-04-2024 o godz. 10.00.

 - Specyfikacja warunków zamówienia do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl.

 - Wysokość wadium łącznie na wszystkie zadania: 12 640,00 zł.

 - Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, tel. 081 8253620, 081 8253625.


Aktualny przedmiar po zmianie - docieplenie Klonowa 9

Aktualny przedmiar po zmianie - mycie i malowanie elewacji Zielińskiego 13 elewacja wschodnia


Dokumentacja do pobrania