Telefony dyżurujących konserwatorów

Informacja o telefonach dyżurujących konserwatorów dostępne są pod nr: 818253620

Dyżury domowe konserwatorów Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku

W dniach od 2024.02.26 do 2024.02.03

Elektryk i awarie szlabanu 601 406 789
Hydraulik 720 766 560
Telewizja i internet 782 543 155
 Usterki i awarie c.o. 604 439 192
 Usterki i awarie c.o. Os. Słoneczne I (Veolia Kraśnik) 508 307 479