Aktualności

Porządek spotkań z mieszkańcami w 2013r.

Czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na mieszkanie M-3

Czytaj więcej

Mieszkanie M-3 na zasadzie prawa odrębnej własności

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Czytaj więcej

Betonowe materiały z odzysku

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie opłat za usługi telekomunikacyjne i informacje dodatkowe

Czytaj więcej

Mieszkanie kat. M-4 na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Czytaj więcej

Składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Czytaj więcej

Przetarg na wycięcie drzew i sprzedaż drewna uzyskanego z ich wycięcia

Czytaj więcej

Jesienne promocje

Czytaj więcej

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

Czytaj więcej

Przetarg - przeglądy elektryczne 0712

Czytaj więcej

Przetarg na wykonanie dobudowy wiatrołapów zewnętrznych do klatek schodowych

Czytaj więcej

Nowa wersja strony TVK "Metalowiec"

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Członków 2012

Czytaj więcej

Przetarg na wykonanie remontów elewacji

Czytaj więcej

Przetarg na wykonanie remontów elewacji

Czytaj więcej

Przetarg na wykonanie remontu balkonów i altanki śmietnikowej

Czytaj więcej

Remont nawierzchni chodników, opasek kapilarnych i odpływów

Czytaj więcej

Wymiana rur wodociągowych wraz z armaturą towarzyszącą

Czytaj więcej