Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Kraśnik, dnia 2024-05-02

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

  • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 17-05-2024 do godz. 8.30.
  • Otwarcie ofert w dniu 17-05-2024 o godz. 9.00.
  • Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl.
  • Przedmiotem zamówienia jest:

 

Lp.

Adres

Rodzaj remontu

1.

Balladyny 6 

Remont opaski kapilarnej i odpływów

2.

Niepodległości 17

Remont podestów kl. II, V i VI

3.

Słowackiego 13

Izolacja fragmentu ściany fundamentowej przy piwnicy nr 5

4.

Grunwaldzka 12

Remont tynków kominów

5.

Klonowa 11

Remont gzymsu z wymianą obróbek blach.

6.

Klonowa 13

Wymiana rynien

7.

Zielińskiego 9

Izolacja ścian fundamentowych kl. I (elewacja północna)

8.

Pogodna 5

Wykonanie podestu z kostki brukowej kl. I.

9.

Zielińskiego 5

Remont gzymsu

 

  • Wysokość wadium  łącznie: 5 050 zł.
  • Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, tel. 081 825 36 20, 081 825 36 25.

 

PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA

WZÓR OFERTY