Ustawy

01. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (z poźn. zmian.)

02. Prawo spółdzielcze
Prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 16 września 1982 r.(z późn. zm.)

03. Ustawa o własności lokali
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

04. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.
Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. (z późn. zm.)

05. Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (z poźn. zm.)