Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na następujące roboty remontowe:

Kraśnik dnia 2024-01-04

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na następujące roboty remontowe:

 

 1. Remont instalacji elektrycznej na kl. III wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całej klatki schodowej w budynku położonym w Kraśniku przy Al. Niepodległości 13.
 2. Remont instalacji elektrycznej na kl. IV wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem klatki całej schodowej w budynku położonym w Kraśniku przy Niepodległości 15.
 3. Remont instalacji elektrycznej na kl. IV wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całej klatki schodowej w budynku położonym w Kraśniku przy Al. Niepodległości 21.
 4. Remont instalacji elektrycznej na kl. II i III wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych II i III w budynku położonym w Kraśniku przy Al. Niepodległości 28.
 5. Remont instalacji elektrycznej na kl. II i III wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych II i III w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Dekutowskiego 2.
 6. Remont instalacji elektrycznej na kl. III i IV wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych III i IV w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Dekutowskiego 5.
 7. Remont instalacji elektrycznej na kl. I i II wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych I i II w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 3.
 8. Remont instalacji elektrycznej na kl. I wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całej klatki schodowej w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 7.
 9. Remont instalacji elektrycznej na kl. I wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całej klatki schodowej w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 9.
 10. Remont instalacji elektrycznej w piwnicach budynku położonego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 24.
 11. Remont instalacji elektrycznej w piwnicach budynku położonego w Kraśniku przy ul. Dekutowskiego 7.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne roboty elektryczne lub wyłącznie na remont klatek po robotach).

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont instalacji elektrycznych i klatek schodowych w budynkach SM Metalowiec w 2024 r.

Termin składania ofert 18.01.2024r. do godz. 9.00.

 • Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 9.30.
 • Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni nr 3, tel. 818253620, 818253625, mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl

Dokumentacja do przetargu