Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych w zakresie remontu balkonów.

Kraśnik, dnia 2024-03-12

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych w zakresie remontu balkonów.

  • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 28-03-2024 do godz. 9.45.
  • Otwarcie ofert w dniu 28-03-2024 o godz. 10.00.
  • Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl.
  • Wysokość wadium łącznie: 15 960,00 zł.
  • Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, tel. 081 825 36 20, 081 825 36 25.

 

Dokumenty do pobrania