Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA
WYBRANA NA WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 23 CZERWCA 2023 R.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na indywidualne spotkania z poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej w sprawach różnych dotyczących zamieszkiwania i funkcjonowania Spółdzielni.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. (81) 825 36 13 w celu umówienia spotkania.

 

L.p. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
1. Cis Andrzej Przewodniczący Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji
2. Krasa Marta Z-ca Przew. Rady i Członek Komisji Rewizyjnej
3.

Danielewicz – Flis Anna

Sekretarz Rady i Członek Komisji Rewizyjnej

4.

Dębski Władysław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5. Wieczorek Danuta

Członek Komisji Rewizyjnej

6. Marecka Joanna

Członek Komisji Rewizyjnej

7. Niedziela Marek

Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji

8. Burcoń Ryszard

Członek Komisji GZM i Inwestycji

9. Karczmarski Tadeusz

Członek Komisji GZM i Inwestycji

10. Kozieł Witold

Członek Komisji GZM i Inwestycji