Ogłoszenie - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na dostawę i montaż drzwi wewnętrznych

Kraśnik dnia 2024-02-22

 OGŁOSZENIE

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na dostawę i montaż drzwi wewnętrznych w następujących budynkach:

 

Lp.

Adres

Rodzaj remontu

1.

Zielińskiego 1

Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych na klatce schodowej  I i II.

2.

Pogodna 5

Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych na klatce schodowej  I, II, III.

3.

Krasińskiego 19

Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych na klatce schodowej  I, II, III.

4.

Krasińskiego 11

Dostawa i montaż witryny/osłony wejścia do klatki V (szkło bezpieczne, konstrukcja profile aluminiowe)

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Wymiana drzwi wewnętrznych w budynkach SM Metalowiec w 2024 r.”

Termin składania ofert 07.03.2024r. do godz. 8.30.

Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 9.00.

Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni

pok. nr 3, tel. 818253620, 818253625, e-mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl.

Dokumenty do pobrania (ZIP)