Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na remont dachu

Kraśnik dnia 2024-04-17

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na remont dachu na budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 19 w Kraśniku.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont dachu na budynku przy ul. Wyszyńskiego 19 w Kraśniku.”

 Termin składania ofert 06.05.2024r. do godz. 9.45.

 Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10.00.

 Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 3, tel. 818253620, 818253625, mail: jargilo@sm-metalowiec.com.pl.

 Dokumenty do pobrania