Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na następujące roboty:

Kraśnik dnia 2024-02-02

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na następujące roboty:

 

  1. Remont klatek schodowych w budynkach SM „Metalowiec” obejmujący:

 

  • remont klatek schodowych od V do VII w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Krasińskiego 3,
  • remont klatek schodowych od I do VII w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Krasińskiego 7,
  • remont klatki schodowej wraz z korytarzami w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Zielińskiego

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oddzielnie na każdy z budynków).

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont klatek schodowych w budynkach SM Metalowiec w 2024 r.”

Termin składania ofert 15.02.2024r. do godz. 9.45.

  • Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10.15.
  • Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 3, tel. 818253620, 818253625, mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl

 Dokumenty do pobrania (ZIP)