Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie kontroli instalacji elektrycznych

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza  przetarg na wykonanie kontroli instalacji elektrycznych z usuwaniem usterek zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, w 30 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej  „Metalowiec” w Kraśniku.

 - Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 02.02.2024r. do godz. 9:30

- Otwarcie ofert w dniu 02.2024r o godz. 10:00

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, tel. 081 825 36 20,  081 825 36 26.

 Dokumentacja do przetargu