Regulaminy

01. Statut S.M. "Metalowiec" w Kraśniku
Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

02. Regulamin dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez SM Metalowiec w Kraśniku

03. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej w zasobach S. M.

04. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali S. M.
Obowiązuje od 26.02.2024 r.

05. Regulamin gospodarki finansowej
Zatwierdzony: 26.10.2015 r.

06. Regulamin prowadzenia i rozliczania inwestycji budowy lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu.
Obowiązuje od 27 kwietnia 2018 r.

07. Regulamin rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i zasad windykacji należności obowiązujący w S. M. Metalowiec w Kraśniku.
Obowiązuje od 27.05.2024 r.

08. Regulamin działania komitetów blokowych
Zatwierdzony: 28.07.2020 r.

09. Regulamin porządku domowego
Zatwierdzony: 26.03.2021 r.

10. Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zmiany mieszkań S. M Metalowiec w Kraśniku.
Obowiązuje od 28.10.2019 r.

11. Regulamin najmu lokali mieszkalnych
Obowiązuje od 27.01.2020 r.

12. REGULAMIN KONKURSU Najładniejszy kwiecisty balkon w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraśniku
Zatwierdzony: 06.06.2018 r.

13. Regulamin korzystania z garaży Krasińskiego 3e

14. Regulamin korzystania z windy w budynkach należących do S.M. METALOWIEC
Obowiązuje od 18.07.2019 r

15. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec
Zatwierdzony 3-4.09.2020r.

16. Regulamin montażu klimatyzatorów
Zatwierdzony 29.11.2022 r.

18. Regulamin konserwacji i utrzymania paneli fotowoltaicznych

19. Regulamin korzystania z garaży wolnostojących w S. M. Metalowiec w Kraśniku znajdujących sie przy ul. Wyszyńskiego 16a, 18B oraz Popiełuszki
Obowiązuje od 28 sierpnia 2017

20.Regulamin korzystania z parkingów
Obowiązuje od 26.03.2018r.

21. Regulamin dotacji do wymiany grzejników w lokalach mieszkalnych S. M. Metalowiec w Kraśniku
Obowiązuje od 2014r

22. Regulamin Komisji Rady Nadzorczej S.M. Metalowiec
Obowiązuje od 25.11.2019r.

23. Regulamin szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych i działek w S. M. Metalowiec w Kraśniku
Obowiązuje od 16 stycznia 2017r

24. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu finansowo – rzeczowego remontów zasobów mieszkaniowych oraz funduszu inwestycyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

25. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach S. M. Metalowiec w Kraśniku
Obowiązuje od 26 marca 2018r.

26. Regulamin procedury i warunków wydawania zgód na dobudowę balkonów, podjazdów

27. Regulamin używania oraz udzielania dotacji do zakupu czujnika tlenku węgla (czadu) lub czujnika tlenku węgla i gazu w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec

28. Regulamin korzystania z systemu S_NET+ Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraśniku

29.Regulamin konkursu na najładniejszą posesję na terenie Spółdzielni obsługiwaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

30. Regulamin udzielania dotacji do zakupu i montażu nawiewników w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w dniu 25.02.2021 r.

31. Regulamin przeprowadzania przetargów na sprzedaż lokali użytkowych i działek w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

32. Regulamin umieszczania reklam w  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w  Kraśniku

33. Regulamin przetargów na dostawę towarów i wykonywanie usług oraz odbioru wykonywanych robót i usług w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
Obowiązuje od 25.06.2018r.

34. Regulamin montażu paneli fotowoltaicznych na balkonach budynków

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kraśnik