OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zatrudni blacharza - dekarza

     OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zatrudni
*blacharza - dekarza*.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje osobiście w biurze
Spółdzielni pok. nr 8 lub pod numerem telefonu 81-825-36-13.