Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę poziomów zimnej

OGŁOSZENIE

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na  wymianę poziomów zimnej wody wraz z armaturą towarzyszącą w 2 budynkach wielorodzinnych wraz z wykonaniem izolacji rur wodnych w piwnicach bloków mieszkalnych.

- Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 w Kraśniku lub pod numerem telefonu 81 825 36 26

Dokumentacja do pobrania (ZIP)