Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych OZE Krasińskiego 3

Kraśnik, dnia 09.05.2024

OGŁOSZENIE

 

 

                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych OZE wraz z uzyskaniem dofinansowania z programów wsparcia.

 

  • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 17-05-2024r. do godz. 9:00.
  • Otwarcie ofert w dniu 17-05-2024r. o godz. 9.30.
  • Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl,
  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji OZE wraz z uzyskaniem dofinansowania z programów wsparcia w budynku Krasińskiego 3,
  • Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, tel. 081 825 36 20, 081 825 36 26.

 

 

W związku z zapytaniami w stosunku do dokumentacji projektowej

Zarząd Spółdzielni zdecydował się przedłużyć termin  składania ofert na wykonanie instalacji OZE na budynkach:

Krasińskiego 3 i Popiełuszki 9

do 24.05.2024r. do 9:45 - otwarcie ofert godz. 10:00

 

Dokumentacja