Aktualności

OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze na stanowisko Członka Zarządu – Zastępy Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Czytaj więcej

Informacja - Nagroda w wysokości 500zł za pomoc w ujęciu sprawcy zniszczenia drzewek!

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 94/11 o powierzchni 0,0348 ha, położonej obręb Zachód, miasto Kraśnik, przeznaczonej pod budowę miejsc parkingowych.

Czytaj więcej

UM Kraśnik

Do 31 maja 2021r. trwa nabór wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraśnik.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - przetarg na wykonanie prac remontowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - przetarg na wykonanie prac instalacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac instalacyjnych.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - przetarg na wymianę poziomów zimnej wody

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę poziomów zimnej wody wraz z armaturą towarzyszącą w piwnicy budynku przy al. Niepodległości 17.

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne!

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - przetarg na wykonanie prac remontowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - przetarg na wykonanie prac remontowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Przetarg na wykonanie prac

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac:

Czytaj więcej

Ogłoszenie 12_03_2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie 11_03_2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 86,61 m2 położonego w budynku przy ul. Zielińskiego 5 w Kraśniku.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni w/w lokalu użytkowego wynosi 3 500 zł/ netto.
W przetargu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Wymagane wadium.

Czytaj więcej

Ogłoszenie 08_03_2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na:

  1. Wykonanie adaptacji pomieszczenia istniejącej kotłowni gazowej na pomieszczenie węzła cieplnego w budynku położonym w Kraśniku, przy ul. Wyszyńskiego 19, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

Czytaj więcej

Ogłoszenie 2021_01_29

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku informuje że posiada do sprzedaży urządzenia wykorzystywane w kotłowni gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.:

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców

Czytaj więcej

Ogłoszenie 2021_01

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia: 

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego Widok II – część wschodnia oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 11, położonych na działkach ewid. nr 103/15, 103/16, 103/17, 103/18, 103/24, 103/37, 104/5, 106/5, 107/3 w obrębie Zachód.

Czytaj więcej