Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza konkurs ofert na usługę kompleksowego zmycia elewacji.

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne 2022

 

 

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wymianę drzwi

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wymianę poziomów zimnej wody

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wykonanie instalacji odgromowej

Czytaj więcej

Ogłoszenie - Przetarg na Dostawę i wymianę wodomierzy

Czytaj więcej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zatrudni , przyjmie na staż

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wykonanie prac remontowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na wykonanie prac remontowych

Czytaj więcej

Ogłoszenie - Przetarg na wykonanie kontroli z usuwaniem usterek instalacji elektrycznych

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na budowę kompleksu garaży.

Czytaj więcej

Życzenia 2021

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE 09.12.2021

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 11,
Osiedle WIDOK II, w Kraśniku”

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku przy ul. Klonowej 5 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 224/7

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30.08.2021 roku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz rok 2022.

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku przy ul. Klonowej 5 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 224/7

Czytaj więcej