05. Regulamin gospodarki finansowej

[POBIERZ] REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU