03. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej w zasobach S. M.

[POBIERZ] Regulamin rozliczania kosztów c.o i wody użytkowej - Obowiązuje od 01.05.2024 r.

[POBIERZ] Regulamin rozliczania kosztów c.o i wody użytkowej - Obowiązuje od 01.05.2023 r.