04. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali S. M.

[POBIERZ] Załączniki do Regulaminu

[POBIERZ] Regulamin