Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę wodomierzy w 17 budynkach.

Kraśnik, dnia 2024-06-10

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wymianę wodomierzy w 17 budynkach.

  • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 21.06.2024r. do godz. 9:30
  • Otwarcie ofert w dniu 06.2024r o godz. 10:00
  • Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl,
  • Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i wymiana   wodomierzy w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej  „Metalowiec” w Kraśniku.

  • Wysokość wadium : 2 000,00 zł,
  • Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, tel. 081 825 36 20,    81 825 36 26.

Specyfikacja do pobrania

zał.nr 2- oświadczenie