Uchwały Zarządu

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 08/2010
w sprawie: ustalenia stawki za najem miejsc parkingowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 07/2010
w sprawie: opłat za reklamy umieszczane na budynkach i terenach Spółdzielni.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 06/2010
usuwająca oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 74/2002 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 19.06.2002 r.
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności garaży przy ul. Metalowców 6.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 05/2010
w sprawie: ustalenia opłat z tytułu udostępniania altanek śmietnikowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 04/2010
usuwająca oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 3/2002 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 21.03.2002 r.
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Balladyny 4.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2010
zmieniająca uchwalę nr 64/2002 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 08.05.2002 r.
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Pogodna 1.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2010
usuwająca oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 49/2002 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 08.05.2002 r.
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2010
usuwająca oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 11/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 21.10.2009 r.
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu przy ul. Z. Krasińskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 13/2011
w sprawie: ustalenia stawki za usługi konserwatorskie wykonywane na rzecz członków Spółdzielni