Przypomnij hasło

Formularz przypominania hasła

Przypomnij hasło

Proszę o wydanie:
kolejnego hasła startowego do systemu `S_Net+`
Oświadczam, że zapoznałem\łam się z Regulaminem korzystania z systemu „S_NET +”, który znajduje się na stronie www.sm - metalowiec.com.pl w zakładce ”Regulaminy” – poz. 29 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Oświadczam, że zapoznałem\łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, która znajduje się na stronie www.sm-metalowiec.com.pl w zakładce „RODO” i wyrażam zgodę na powiadamianie mnie wiadomością tekstową SMS lub pocztą e-mail o sprawach związanych z zamieszkiwaniem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku oraz z działalnością Spółdzielni.