Uchwały Zarządu

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 07/2013
w sprawie: rozkładu czasu pracy w Spółdzielni w 2014 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 06/2013
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód numerami działek: 203/75, 203/76, 203/78 o powierzchni 0,1226 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Z.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 05/2013
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Specjalisty ds. rozliczeń czynszowych do podpisywania deklaracji

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 04/2013 - Projekt
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód numerami działek: 203/75, 203/76, 203/78 o powierzchni 0,1226 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Z. K

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2013
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do posługiwania się pieczęcią „za zgodność z oryginałem”

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2013
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do posługiwania się pieczęcią „za zgodność z oryginałem”

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2013
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do posługiwania się pieczęcią „za zgodność z oryginałem”

UCHWAŁY ZARZĄDU 2005 - 2009

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 14/2012
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Północ numerem działki 149/24 o powierzchni 0,1380 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy Al. Niepodległości 11c

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 13/2012
w sprawie:określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerem działki 215/8 o powierzchni 0,1596 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Słoneczna 3

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/2012
w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerami działek 103/3, 104/3, 106/3 o powierzchni 0,1978 ha

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 11/2012
w sprawie: dokonania zmian uchwały nr 7/2001 z dnia 19.10.2001 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali użytkowych i garaży w nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 14

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 10/2012 - Projekt
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Północ numerem działki 149/24 o powierzchni 0,1380 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy Al. Niepodległości 11c

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 09/2012 - Projekt
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerem działki 215/8 o powierzchni 0,1596 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Słoneczna 3.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 08/2012 - Projekt
w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2007 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerami działek 103/3, 104/3, 106/3 o powierzchni 0,1978 ha obejmującej budynek

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 07/2012 - Projekt
w sprawie: dokonania zmian uchwały nr 7/2001 z dnia 19.10.2001 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali użytkowych i garaży w nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 14

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 06b/2012
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 06a/2012
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 05/2012
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerem działki 215/8 o powierzchni 0,1596 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Słoneczna 3.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 04/2012
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Północ numerem działki 149/24 o powierzchni 0,1380 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy Al. Niepodległości 11C.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2012 - Projekt
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Północ numerem działki 149/24 o powierzchni 0,1380 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy Al. Niepodległości 11C.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2012 - Projekt
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerem działki 215/8 o powierzchni 0,1596 ha obejmującej budynek położony w Kraśniku przy ul. Słoneczna 3.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2012
usuwająca oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 10/2011 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 05.10.2011 r.
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1b.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 14/2011
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali użytkowych w nieruchomości przy ul. Ks. Zielińskiego 5

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/2011 - Projekt
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali użytkowych w nieruchomości przy ul. Ks. Zielińskiego 5.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 11/2011
usuwająca oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 10/2011 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 05.10.2011 r.
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1b.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 10/2011
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerami działek 111/9, 112/8, 113/8, 114/5, 112/9, 113/10, 114/6, 114/7 o powierzchni 0,4463 ha obejmującej budynek p

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 09/2011 - Projekt
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb zachód numerami działek 111/9, 112/8, 113/8, 114/5, 112/9, 113/10, 114/6, 114/7 o powierzchni 0,4463 ha obejmującej budynek p

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 08/2011
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Specjalisty ds. rozliczeń czynszowych do podpisywania umów.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 07/2011
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Działu Rozliczeń i Windykacji do podpisywania umów.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 06/2011
w sprawie: --------

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 05/2011
usuwająca oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 38/2002 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z dnia 21.03.2002 r.
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Klonowa 17.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 04/2011
w sprawie: zatwierdzenia celów jakości na 2011 rok.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 03/2011
w sprawie: zapraszania komitetów blokowych do uczestnictwa w przetargach.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2011
w sprawie: ustalenia składu Rady ds. Strategicznych.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/2011
w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu dla najemców lokali mieszkalnych.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/2010
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali użytkowych w nieruchomości przy ul. Grunwaldzka 4.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 11/2010
w sprawie: ustalenia stawki za usługę odśnieżania.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 10/2010
w sprawie: zatwierdzenia przydziału piwnic w budynku przy ul. Popiełuszki 1b.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 09/2010 - Projekt
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali użytkowych w nieruchomości przy ul. Grunwaldzka 4.