Protokół NR 8/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 26.08.2019 r.