Protokół NR 10/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 28.10.2019 r.