Pisma - Informacje

Świadectwa charakterystyki energetycznej
Od 28 kwietnia 2023 r. osoba sprzedająca, darująca, zamieniająca lub wynajmująca mieszkanie będzie miała obowiązek przedłożenia świadectwa energetycznego budynku.

Taryfy za ciepło

2022

Program "Dostępne Mieszkanie"
To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Stopień mniej znaczy więcej
Głównym celem kampanii jest dostarczenie mieszkańcom praktycznej wiedzy o tym, jak poprzez zmianę codziennych nawyków można oszczędzać ciepło.

Informacja o sposobach oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej

2021