Zmiany w segregacji odpadów

 

Zmiany w segregacji odpadów


Szanowni Państwo, problem zaśmieconych altanek śmietnikowych pojawia się w naszej spółdzielni od dawna. Odpady, śmieci i ludzkie niedbalstwo są dla wszystkich kłopotem. Miejsce ich gromadzenia, a także pojemniki nie są elementami ozdobnymi i z reguły chcemy je ukryć, żeby nie szpeciły nam otoczenia.

      Najczęstszą przyczyną bałaganu panującego wokół wiat śmietnikowych jest niechlujne gospodarowanie odpadami. Musimy pamiętać, że to jak wygląda nasza spółdzielnia, świadczy przede wszystkim o kulturze jej mieszkańców. Przecież nikt inny nie podrzuca śmieci. Firma wywożąca śmieci nie jest zobowiązana do sprzątania wiaty chyba, że podczas opróżniania pojemników doszło do jej zabrudzenia. Sprzątanie i utrzymanie czystości wiaty śmietnikowej leży w gestii zarządcy budynku i Spółdzielnia robi, co może na bieżąco, aby zapanować nad mało estetycznym widokiem altanek.  Oczywiste jest, że nie wolno wyrzucać śmieci tam, gdzie popadnie. Należy to robić w miejscach do tego wyznaczonych (w przeciwnym razie grozi nam za to kara grzywny w wysokości 500 zł, względnie nagana).  Nie zapominajmy również o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (tzw. ustawa śmieciowa), mamy obowiązek segregacji śmieci. Od 01.07.2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dotyczy to nie tylko osób zamieszkałych w domach jednorodzinnych, ale również mieszkańców budynków wielorodzinnych. Nowe przepisy zakładają jeszcze bardziej szczegółową segregację odpadów. Śmieci będą trafiać do 5 pojemników: pojemnik brązowy - na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, niebieski - na papier, żółty - na odpady plastikowe i metalowe, zielony - na szkło, do pojemników szarych będziemy wrzucać śmieci zmieszane. W naszym mieście dostosowanie oznakowania pojemników zgodnie z wymogami, nastąpi już 01.01.2018 r. Ponadto niektóre rodzaje śmieci nie są objęte tzw. selektywną zbiórką. Za wywóz gruzu, czy  odpadów zielonych ciągle się płaci. Jednym z problemów są tzw. gabaryty. Bezpłatnie można  się ich pozbyć podczas regularnie organizowanych przez firmę odbierająca odpady komunalne  akcjom. O ich terminach można się dowiedzieć ze strony internetowej Ekolandu (http://ekoland.net.pl). Gabaryty można wystawić dzień przed akcją lub w dniu wywozu. Szanowni mieszkańcy, czas stanąć oko w oko z przykrą prawdą: otóż za te nieestetyczne widoki i zapachy przy altankach jesteśmy odpowiedzialni My sami. Wielu mieszkańców nie wrzuca śmieci do kontenerów. Śmieci zamiast do pojemników, często lądują obok wiaty śmietnikowej. Problemem jest również to, że sami mieszkańcy spółdzielni pod osłoną nocy podrzucają śmieci, przywożąc je na przykład ze swoich działek. Oczywiście można oczekiwać, że śmieciarki będą codziennie zabierać śmieci, a spółdzielnia sprzątać wokół osłon. Tyle, że wtedy opłata śmieciowa i czynsz zapewne wzrosną.    Porządek przy wiacie śmietnikowej ma niebagatelne znaczenie i wymaga od mieszkańców zdyscyplinowania. Szanujmy wzajemnie swoją pracę i nie narażajmy siebie oraz sąsiadów na mało przyjemny zapach i widok zalegających przy pojemnikach odpadów. Należy sobie zdać sprawę, iż wystarczy jedynie odrobina dobrej woli i chęci, aby estetyczne altany śmietnikowe stały się wizytówką naszych osiedli.