UCHWAŁA ZARZĄDU NR 02/2014


UCHWAŁA NR 02/2014

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku z dnia: 12.03.2014 r.

w sprawie: opłaty za udostępnianie powierzchni reklamowych (tablic informacyjnych na klatkach schodowych), a także za rozpowszechnianie innych materiałów reklamowych na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni

Na podstawie §96 pkt 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” postanawia:

§ 1.

Ustalić opłatę za umieszczenie reklam na tablicach informacyjnych znajdujących się na klatkach, a także za rozpowszechnianie innych materiałów reklamowych na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni w wysokości 500 zł netto miesięcznie.

§ 2.

Opłata określona w § 1 dotyczy całych zasobów Spółdzielni i może być dzielona proporcjonalnie do ilości zajmowanych tablic informacyjnych

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.