Transportowe, hydrauliczne, elektryczne

W ramach swojej bieżącej działalności Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” oferuje usługi:
- transportowe (wywrotka 1,5T) 27zł / godz. +1,50zł/km netto;
- hydrauliczne 90zł za godzinę roboczą brutto;
- elektryczne 90zł za godzinę roboczą brutto.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni w pokoju nr 3 lub telefonicznie 081 825-36-24 lub 081 825-36-26