Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016-2017[POBIERZ] Sprawozdanie Rady Nadzorczej