Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec