Przetarg na remont instalacji uziemień ochronnych


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku ogłasza przetargna wykonanie remontu instalacji uziemień ochronnych w częściach ogólnych budynków przy ul. Dekutowskiego 2, Niepodległości 28, Niepodległości 24, Metalowców 2, Metalowców 3, Metalowców 4, Metalowców 5, Metalowców 7, Metalowców 9, Grunwaldzka 1, Grunwaldzka 3, Grunwaldzka 5, Grunwaldzka 10, Grunwaldzka 12, Grunwaldzka 14, Klonowa 9, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji technicznej wraz z robotami odtworzeniowymi i naprawczymi oraz koniecznymi badaniami.
Pozostałe informacje w dołączonej specyfikacji.

Dokumentacja Link