Przetarg na budowę parkingu ul. Popiełuszki 3c 2017-06-07

 Kraśnik, dnia 2017-06-07

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na budowę parkingu .

  • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 28-06-2017 do godz. 8.30.
  • Otwarcie ofert w dniu 28-06-2017 o godz. 9.00.
  • Specyfikację przetargową można pobrać ze strony www.sm-metalowiec.com.pl
  • Przedmiotem zamówienia jest: - Budowa parkingu oraz chodnika dla obsługi mieszkańców w rejonie budynku przy ul. Popiełuszki 3c w Kraśniku na działkach o numerach ewidencyjnych 107/3, 107/4, 108/3 obręb geodezyjny Zachód

- Budowa oświetlenia stanowisk postojowych oraz zabezpieczenie kabla nN dla potrzeb budowy parkingu oraz chodnika.

  • Wysokość wadium: 5 000 zł.
  • Wartość zamówienia ok. 100 000 zł
  • Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 24, 081 825 36 25.

 

Załączniki (zip)