Protokół NR 9/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 23.09.2019 r.