Protokół NR 8/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 30.07.2018 r.