Protokół NR 7/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 18.07.2019 r.