Protokół NR 6/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 28.07.2020 r.