Protokół NR 6/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 14.05.2018 r.