Protokół NR 5/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 29.06.2020 r.