Protokół NR 5/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 21.05.2019 r.