Protokół NR 4/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 15.04.2019 r.