Protokół NR 3/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w dniu 27.04.2020 r.